Seagram's Escapes Beer, Tiki Series, Mango Mai Tai 23.5 fl oz